Wat is ´massage´

Bij Sanaroma is masseren de meest voorkomende vorm van behandeltherapie. Het is een methode waarbij ik systematisch op zoek ga naar de bron van de spanning. Ik hanteer drie basistechnieken die gebruikelijk zijn: effleurage, petrisage en frictie. Effleurage is het opwarmen en ontspannen van huid en spieren, bij petrisage en frictie pak je de verharding van bepaalde spieren aan.

Masseren heeft als bijkomend voordeel dat het stimulerend werkt voor de geest. De zin ‘ik zit beter in mijn vel’ wordt vaker gezegd in mijn praktijk en dat is logisch: door het lichaam volledig ontspannen te laten zijn, is er in je hoofd ook meer ruimte voor rust. Dat levert energie op om de kwaliteit van je eigen leven te verbeteren.

De mens maakt van nature afvalstoffen aan die normaliter worden verwerkt, maar door onder andere stress en verkeerde eetpatronen kunnen deze stoffen ophopen in je lichaam en ervaar je een gespannen gevoel. De afvalstoffen worden dan slechter dan gebruikelijk door je lichaam verwerkt. Masseren is een hulpmiddel om deze stoffen af te voeren.